ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 13th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

IMG_7232

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการผนึกกำลังร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ระบาดในสถานศึกษาให้โอกาสแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เสริมสร้างกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 60 ที่ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 ด้วยองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมอบหมายให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และกำหนดให้จัดกิจกรรมเป็นการถวายความอาลัย เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ นานัปการ และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จึงได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ ได้กำหนดการจัดกิจกรรม จำนวน 19 กิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ที่มีความสามารถได้แสดงออก โดยจะมีการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสีขาวในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2560 นี้

แท็ก คำค้นหา