ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในระบบสารสนเทศยาเสพติด NISPA

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 11th, 2016, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, อาชญากรรม

จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในระบบสารสนเทศยาเสพติด NISPA

223750 223751 223752 223754

การประชุมและมอบนโยบายการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ในระบบสารสนเทศยาเสพติด NISPA

สายวันจันทร์ที่ 11 ก.ค.59 ที่ห้องบริการ internet อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี ม.แม่โจ้ อ.สันทราย นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ในระบบสารสนเทศยาเสพติด NISPA โดยให้ จนท.ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดทั้งแผนการบำบัดยาเสพติด การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และแผนบริหารจัดการที่จะให้นำไปสู่การบูรณาการและการประสานการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

แท็ก คำค้นหา