ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จีนให้คำมั่น ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง กับทุกประเทศในเอเชีย

หวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่า จีนและพันธมิตรในภูมิภาคจะยังคงเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาค และต่อสู้กับภัยคุกคามและความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคต่อไป

(แฟ้มภาพซินหัว : หวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงข่าวในกรุงบิชเคก ประเทศคีร์กีซสถาน วันที่ 13 ก.ย. 2020)

แม้โดยทั่วไปความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเพื่อนบ้านจะมีความมั่นคง ทว่ายังมีแนวโน้มที่กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ และอิทธิพลจากแนวคิดสามกลุ่ม ได้แก่ลัทธิก่อการร้าย ลัทธิแบ่งแยกดินแดน และลัทธิสุดโต่ง มีแนวโน้มหวนกลับมาอีกครั้งในภูมิภาคนี้ หวังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัว หลังเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ที่จัดขึ้น ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

อิทธิพลจากภายนอกบางส่วนยังเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของหลายประเทศในทวีปเอเชียด้วยข้ออ้างต่างๆ อีกทั้งพยายามยุยงให้เกิด “การปฏิวัติสี” ครั้งใหม่ เพื่อรักษาหลักการที่ว่าผู้นำโลกมีเพียงหนึ่งเดียว ประดิดประดอยถ้อยคำลวงต่างๆ เพื่อทำลายประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ รวมถึงจีนและรัสเซีย เขากล่าว

หวังกล่าวว่าพฤติกรรมอันอุกอาจเช่นนี้ขัดต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศในเอเชีย จึงย่อมไม่เป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศและจะกลายเป็นเรื่องราวน่าอับอายที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

หวังอี้กล่าวว่า ในการเดินทางครั้งนี้ เขาได้เห็นว่าหลายประเทศในภูมิภาคล้วนเห็นพ้องต้องกันว่า ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านความมั่นคงสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกันในระดับสูง ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือรอบด้าน เขาจึงเสนอให้จีนและชาติอื่นๆ ในเอเชียเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 3 ประการเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามและความท้าทายใหม่ๆ

ประการแรก ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของการรักษาความปลอดภัยร่วมกัน อย่างครอบคลุมและยั่งยืน กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในภาคส่วนดั้งเดิมและภาคส่วนใหม่ เพื่อร่วมกันจัดการกับความเสี่ยงและความท้าทายทั้งปวง

หวังกล่าวเสริมว่ากลุ่มประเทศในทวีปเอเชียเป็นชุมชนที่พึ่งพาซึ่งกันและกันทั้งในด้านผลประโยชน์และความมั่นคง ทุกฝ่ายจึงเต็มใจที่จะลงทุนลงแรงมากขึ้นเพื่อปกป้องสันติภาพและความมั่นคงของโลก ตลอดจนร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

ประการที่สอง ประเทศในเอเชียจะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงของตนอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มอิธิพลทั้งสามข้างต้น รวมถึงกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจีนพร้อมจะร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อผลักดันแผนริเริ่มความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลกที่นำเสนอโดยจีน (China-proposed Global Initiative on Data Security) ซึ่งเป็นที่เห็นพ้องในวงกว้างว่าเอื้อต่อการกำหนดกฎรักษาความปลอดภัยข้อมูลโลกที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลโลกที่สอดคล้องกับหลักการของสันติภาพ ความมั่นคง การเปิดกว้าง ความร่วมมือ และความเป็นระเบียบ

ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศในเอเชียยังสนับสนุนซึ่งกันและกันให้ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละประเทศและได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนของตน ทั้งยังต่อต้านไม่ให้ใครหรือกลุ่มกำลังใดเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นด้วยข้ออ้างใดๆ ซึ่งจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปกครองกับภาคีในภูมิภาคทั้งหมด เพื่อปกป้องความมั่นคงทางการเมืองและหน่วยบริหารปกครองของกันและกัน

ข่าว (สำนักข่าวภาคเหนือ)

แท็ก คำค้นหา