ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เอกอัคราชฑูตจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิด มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน ภาคเหนือ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้นำคนจีนพ้นทะเล 17 จังหวัดภาคเหนือ

  เมื่อ: วันอาทิตย์, พฤษภาคม 20th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, การเมือง, ต่างประเทศ

20180520_110902 20180520_101105

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน หนุนการสอนภาษาจีนในภาคเหนือเต็มที่ ส่งเสริมนักเรียนไทยให้เรียนรู้ภาษาจีนทั้งในโรงเรียนจีน และโรงเรียนทั่วไป โดยรวมโรงเรียนจีน 16 จังหวัด จัดตั้งมูลนิธิสนับสนุน จัดพิธีเปิดงานอย่างอลังการที่เชียงใหม่ มีคณะครู-อาจารย์ภาษาจีนเข้าร่วมคับคั่ง
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่ชั้นสองแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกับนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รอง ผบช.ภ. 5 พร้อมผู้แทนมูลนิธิ สมาคมนักธุรกิจไทย-จีน คณาจารย์ ครูภาษาจีนจากโรงเรียนสอนภาษาจีนใน 16 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมพิธีเปิดมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน ภาคเหนือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนาองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคธุรกิจ และภาคประชาชนร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ซึ่งการก่อตั้งมูลนิธิดังกล่าวขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการรวมตัวของสมาคม มูลนิธิ โรงเรียนสอนภาษาจีน และเครือข่ายทั้งใน กทม. และภาคเหนือ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมจีน เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเรียนรู้ได้ย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน และพัฒนาโรงเรียนที่สอนภาษาจีนในภาคเหนือ ให้มีการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับความเจริญ และการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ที่ไทย-จีนมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในพิธีเปิดมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน ภาคเหนือ ว่าขอแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองการเปิด และสถาปนาคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน ภาคเหนือในวันนี้ ขอชื่นชมผู้สนับสนุนคือท่านเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และคณะผู้ก่อตั้งนำโดย นายบุญเรือง ฟูอนันต์ ประธานชมรมรวมใจชาวจีน เป็นหนึ่งเดียวเขตภาคเหนือ และหัวหน้าองค์กรจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและวัฒนธรรมจีน โดยได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิดังกล่าว เพื่อวางรากฐานทั้งด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงให้การสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน และพัฒนาโรงเรียนให้มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รองรับความเจริญและการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 ใร ภาษาจีนจึงเป็นภาษาสากลที่มีกา ของโลก ชาวจีนได้ไปอาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลกช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นการก่อตั้งมูลนิธิดังกล่าวในขณะนี้ จึงเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กเยาวชนในเขตภาคเหนือ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ที่นอกจากให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน แล้วยังมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติด้วย.

20180520_10110220180520_111025

 

บรรยายภาพ
มูลนิธิศึกษาจีน นายหลุ่ยส์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับกงสุลใหญ่เหริน ยี่เซิง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รอง ผบช.ภ. 5 ร่วมพิธีเปิดมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมทจีน ภาคเหนือเพื่อสนับสนุนการสอนภาษาจีนในภาคเหนือ 16 จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส วานนี้

แท็ก คำค้นหา