ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นายกฯ หารืออุปทูตสหรัฐฯ ย้ำความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ ที่ใกล้ชิด และมีพลวัตมากขึ้นในทุกมิติ

วันนี้ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาราชการชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสพ้นจากหน้าที่

นายกฯ ชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของอุปทูตสหรัฐฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ด้านอุปทูตสหรัฐฯ ได้ขอบคุณและชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา และการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน รวมถึงนโยบาย และบทบาทผู้นำของนายกรัฐมนตรีในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งทำให้ภาคธุรกิจในไทยยังคงสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ เช่น การค้าและการลงทุน การต่อต้านการค้ามนุษย์ ความร่วมมือในกรอบพหุภาคี เป็นต้น และยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นสถานการณ์ระหว่างประเทศ โดยไทยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธี ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

Hashtag: #นายกรัฐมนตรี#ประยุทธ์#ค้ามนุษย์#โควิด19#กระทรวงกลาโหมสหรัฐ#ทำเนียบรัฐบาล#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา