ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ประยุทธ ถึง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประชุมทันที

DSC_2346 DSC_2348 IMG_8166 IMG_9482

ประยุทธ ถึง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประชุมทันที
เวลา09.10 น.วันที่ 27 เมษายน 59 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางถึงอาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง เชียงใหม่ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง ร่วมกับหม่อมเจ้าภีชเดช รีชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของโครงการหลวงเพื่อรายงานผลงานประจำปี และจัดงบประมาณประจำปี โดยจะใช้เวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ผลิคโครงการหลวงแม่เหียะ ซึ่งอยู่ห่างห้องประชุมออกไปประมาณ 500 เมตร และจะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านโครงการหลวง ในตอนบ่ายเวลา 13.30 น.จะกลับมาที่อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อีกครั้งเพื่อพักผ่อนและ ไปห้องทองกวาว อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นผู้รายงาน และขึ้นเวทีพร้อมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบรางวัลการแก้ไขปัญหาหมอกควัน สำหรับอำเภอที่ลดจำนวนการจุดความร้อนได้มากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นายอำเภอแม่แจ่ม พร้อมพบปะประชาชนประมาณ 1,000 คน และจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเวลา 17.00 น.

แท็ก คำค้นหา