ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ประสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าหารือประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน

  เมื่อ: วันจันทร์, ธันวาคม 17th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง

1545023466197 1545023489857

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ศาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบและเจรจาทวิภาคีกับ นายวาง หยาง (H.E. Mr. Wang Yang) ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน โดนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนิติบัญญัติ และความร่วมมือในหลากหลายสาขา อาทิ การค้าและการลงทุน การศึกษา และการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง (Logistics) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา) เชื่อมั่นว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงการขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวของไทยและอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเน้นย้ำว่าภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย เชื่อมั่นว่าผู้นำของทั้งสองประเทศจะส่งเสริมและร่วมมือซึ่งกันและกันนำพาประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศให้มั่นคงและมั่งคั่งยิ่ง ๆ ขึ้นไป

1545023499442 1545023477024
จากนั้น ในช่วงเย็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าพบและหารือทวิภาคีกับนายเฉิน เจิ้นหนิง (Mr. Chen Zhenning) รองประธานสภาประชาชนประจำมณฑลเจียงซู ซึ่งเป็นหนึ่งในมณฑลที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน โดยเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมหลัก อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเบา เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัจจุบันมณฑลเจียงซูมีเขตอุตสาหกรรม (Industrial Township) เพื่อส่งเสริมโครงการลงทุนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวสนับสนุนให้มีความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างมณฑลเจียงซูและประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรองประธานสภาประชาชนประจำมณฑลเจียงซูได้กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ประจำเซี่ยงไฮ้ในการศึกษาเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างมณฑลเจียงซูและไทยให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

1545023523279 1545023514471

แท็ก คำค้นหา