ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ตรวจการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการศูนย์ราชการ และติดตามสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ เสนอรองนายกรัฐมนตรี

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 20th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

ผู้ตรวจการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการศูนย์ราชการ และติดตามสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ เสนอรองนายกรัฐมนตรี
IMG_6178 IMG_6217

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้าพบ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การมาตรวจราชการของผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ( Government Easy Contact Center ชื่อย่อ GECC ) และติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงทราบถึงสภาพปัญหาของสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ การตรวจประเมินโดยการสังเกตและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน เพื่อเก็บข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ภายในเดือนสิงหาคม 2560 นี้

แท็ก คำค้นหา