ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำทุกภาคส่วนรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พฤศจิกายน นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ พร้อมย้ำให้ทุกขั้นตอนของการเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และปราศจากการทุจริตทุกประเภท

วันนี้ (24 พ.ย. 64) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (Big Day) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ พร้อมกันทั้ง 89 อบต. ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 4 วันเท่านั้น ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด โดยไม่มีการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง หรือการทุจริตทุกประเภท ภายใต้สโลแกน “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยสนับสนุนและเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิของตนเองเลือกคนที่ตนเองชอบ เพื่อที่จะเป็นผู้นำในพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ และทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใส่ มีความยุติธรรม และปราศจากการซื้อสิทธิขายสียงใดๆ ซึ่งถือเป็นการทำผิดอย่างร้ายแรง แม้ว่าปัจจุบันยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการวางแผนเพื่อรับมือในการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้ว เช่น ในหมู่บ้านบางแห่งที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ จะทำการปิดและงดการเคลื่อนย้ายของประชาชนโดยไม่จำเป็น และจะจัดหาชุดตรวจ ATK เพื่อนำไปตรวจให้ประชาชนที่มาเลือกตั้ง หากมีผลเป็นลบก็สามารถเข้าใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามปกติ แต่หากพบว่ามีผลเป็นบวก จะส่งต่อไปรักษาตามกระบวนการป้องกันโรคระบาดของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ซึ่งเรื่องนี้จะมีการหารือและชี้แจงต่อที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ ภายหลังเปิดพิธีอย่างเป็นทางการแล้ว ได้มีการปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย รถยนต์ รถสามล้อตุ๊กตุ๊ก และรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนกว่า 200 คน ร่วมกันถือป้ายรณรงค์และแจกแผ่นพับให้ความรู้แก่ประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่#เลือกตั้ง#องค์การบริหารส่วนตำบล#ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส#โควิด19#ตรวจATK#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา