ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เรียกประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หารือเตรียมความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามโครงการ Charming Chiangmai 1 พฤศจิกายน

วันนี้ เวลา 15.00 น นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญส่วนงาน ทั้งองค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (ททท.) สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกำกับดูแลงานด้านการท่องเที่ยว และการบริหารวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม หาแนวทางการขับเคลื่อน การเปิดรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 ตามโครงการ Charming Chiangmai ซึ่งจะดำเนินการพร้อมกับอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ที่ประชุมได้ร่วมหารือกันถึงความพร้อมของแต่ละภาคส่วน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ขณะนี้มีความพร้อมและต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยพบว่า ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคธุรกิจ องค์กรเอกชนของเชียงใหม่ ได้มีการยกระดับ พัฒนาการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว หรือ SHA ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วจำนวนมาก รวมทั้งได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ผลักดันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งภาคราชการและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึง การฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน โควิด – 19 ยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่รัฐกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 70 % เนื่องจากปริมาณการจัดสรรเข้าพื้นที่ยังไม่มากพอ ซึ่งทางศูนย์บริหารการจัดการวัคซีน จ.เชียงใหม่ ได้ทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมให้ได้มากเพียงพอกับจำนวนประชากรเพื่อรองรับการเปิดเมือง คือ ไม่ต่ำกว่า 70% ไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมแล้ว

ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการกำหนดพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หรือ Charming Chiangmai ว่า หากจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมเพียงพอ อาจมีการขอขยายเพิ่มพื้นที่รองรับการท่องเที่ยว เป็นทั้ง 25 อำเภอ ไม่เฉพาะแค่ 4 อำเภอที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแบ่งปันข้อมูลและประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อม หากต้องมีการเปิดเมืองในวันที่ 1 พฤศจิกายน ทั้งนี้จะได้มอบหมายให้พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อร่วมกันทำงานและให้ความสำคัญกับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ส่งต่อข้อมูลให้กับประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ทั้งนี้การเปิดเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ต้องทำควบคู่กันไประหว่างความปลอดภัยของประชาชนและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ทั้งนี้จะมีการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่#CharmingChiangmai#หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่#สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่#ททท. #สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่#สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่#เชียงใหม่#ChiangMai#COVID19#โควิด19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา