ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จับมือ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างยั่งยืน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 10th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การศึกษา, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จับมือ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างยั่งยืน

S__4800703 S__4800704

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จับมือ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างยั่งยืน เตรียมเปิดหลักสูตร “ศาสตร์พระราชา” ในระดับ ป.โท และ ป.เอก ภายในปี 2561

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้ส่วนราชการ 14 หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการรับสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ นำร่องในจังหวัดเชียงใหม่ 10 หมู่บ้าน เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น สู่ความยั่งยืน ประเด็นวิจัย สินค้าโอท๊อป ผู้สูงวัยกับการเสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้นดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเล็งเห็นว่า การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น จึงมีเจตจำนงที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจะเปิดหลักสูตรวิชา “ศาสตร์พระราชา” ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2561 นำองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาเข้าระบบการศึกษา เปิดโอกาสให้คนได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่องและยั่งยื

แท็ก คำค้นหา