ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบสาธารณูปโภค

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กันยายน 10th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, การเมือง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ฝึกวิชาชีพ และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ..//

            รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และเรือนจำกลางเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างไทย-จีน การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคโดยใช้พลังงานทดแทนทางเลือกเพื่อลดต้นทุน  รวมถึงการพัฒนาฝึกวิชาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการทำเกษตรอินทรีย์

 

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือกับสมาคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจไทย-จีน เป็นการศึกษาและพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างไทย-จีน มีการจัดหานักศึกษาที่มีความสนใจมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์หลายฝ่ายร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือ จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะร่วมมือกันดำเนินการภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ส่วนการลงนามความร่วมมือ กับเรือนจำกลางเชียงใหม่ เป็นการร่วมพัฒนาการฝึกวิชาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่ ณ เรือนจำชั่วคราวแม่แตง  โดยทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาการฝึกวิชาชีพ และทางเรือนจำกลางเชียงใหม่สนับสนุนพื้นที่ในการปฏิบัติการ ตลอดจนงบประมาณที่จำเป็น  ทั้งสองฝ่ายจะร่วมผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานจากการพัฒนาวิชาชีพฯหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากความร่วมมือไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้งสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านวิชาการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ทำบันทึกข้อตกลง  ซึ่งการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาทั้งด้านวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ ให้กับสถาบันและสังคมควบคู่กันไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด

ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่

บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา