ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รวมพลังชาวเชียงใหม่รณรงค์ปลุกจิตสำนึก อนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 25th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

รวมพลังชาวเชียงใหม่รณรงค์ปลุกจิตสำนึก อนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า

IMG_6990

รวมพลังชาวเชียงใหม่รณรงค์ปลุกจิตสำนึก อนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

IMG_7049

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ แม่ปิง-แม่สา มูลนิธิเขียวสวยหอม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นที่สะพานศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ เนื่องจากคลองแม่ข่า เป็นคลองธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในเจ็ดไชยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่ แต่ปัจจุบันสภาพคลองแม่ข่าอยู่ในสภาพวิกฤต ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ ซึ่งอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆได้ ทั้งยังเป็นบ่อกำเนิดของเชื้อโรคและยุง ส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป้นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการกำหนดมาตรการแก้ปัญหาการขาดจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันบูรณาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประชาชนทุกคน แลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนกิจกรรมครั้งนี้มีการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่าของนักเรียนจากชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จำนวน 200 คน ร่วมกันปลูกต้นหมาก และต้นลาน เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแม่ข่าให้สวยงาม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่าให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

แท็ก คำค้นหา