ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะ สว.ฟังความคิดเห็นประชาชน ติดตามเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 27th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, วัฒนธรรม

รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง นำคณะ สว. ติดตามรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ณ วัดมหาวัน เชียงใหม่


วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ วัดมหาวันอ.เมือง จ.เชียงใหม่ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) ได้แก่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ นายกล้านรงค์ จันทิก นายจิรชัย มูลทองโร่ย นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี และนายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา เข้าพบพระคุณเจ้าธรรมวินัยธร จากวัดท่าตอน และประชาชนที่เข้าร่วม เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบ 150 ปีชาตกาล
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบความคืบหน้าในการยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อไป.

แท็ก คำค้นหา