ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง บรรยาย การสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดเชียงราย

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 27th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, การเมือง

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ ” ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ ” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ รวมทั้งแนะนำ แลกเปลี่ยนทัศนะ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 400 คน โดยกล่าวถึงหลักการดำเนินชีวิต 6 ประการ ประกอบด้วย “มุ่งมั่น มุมานะ ขยัน อดทน นอบน้อม/มีสัมมาคารวะ/กาลเทศะ และซื่อสัตย์ ถือเป็นภูมิคุ้มกัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ โดยมี ศจ.ดร.ศิริรัตน์ ปุสุรินทร์คำ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นายกสมาคมนักเรียนเก่าเชียงรายวิทยาคม
นายสมสุข ซื่อสัตย์สกุล ผู้จัดการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
นายเทวา จันทร์ไฝ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม คณะครู อาจารย์ พร้อมทั้งศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

แท็ก คำค้นหา