ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่สูง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์
เพื่อประชาชนในพื้นที่สูง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

Photo-① チェンクラーン病院 集合写真

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ของ “โครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์เพื่อประชาชนในพื้นที่สูง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน” สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์[Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี) ]  ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 โดยมี นาย คะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบ และนพ.อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง เป็นผู้รับมอบ

Photo-② 供与した四駆型救急車と医療機器Photo-③ 総領事、救急車搭載医療機器を体験

พื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเชียงกลางครอบคลุมบางหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในถิ่นธุรกันดารบนภูเขาสูงที่เข้าถึงได้ยาก แต่ทางโรงพยาบาลเชียงกลางไม่มีรถพยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อที่จำเป็นต่อการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่สูง นอกจากนี้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนใหญ่เก่าและทรุดโทรมจากการถูกใช้งานมานาน และบางอย่างก็ยังขาดแคลน ส่งผลให้โรงพยาบาลเชียงกลางไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง

Photo-④ 高圧蒸気滅菌器の説明を受ける総領事

จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถพยาบาล และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลเชียงกลางเป็นมูลค่า 2,785,000 บาท  รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่สูงและการบริการทางการแพทย์ในอำเภอเชียงกลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

โทรศัพท์: 053-203-367  โทรสาร: 053-203-373   Email : ggp@tm.mofa.go.jp

แท็ก คำค้นหา