ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย อำเภอเถิน ลำปาง

  เมื่อ: วันจันทร์, ตุลาคม 23rd, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
Photo(Thoen-1)

 

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย อำเภอเถิน จังหวัดลำปางผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme  (จีจีพี)] ซึ่งได้จัดพิธีลงนามระหว่าง นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายแพทย์สราวุธ  แสงทอง ผู้อำนวยโรงพยาบาลเถิน ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น  ณ นครเชียงใหม่

อำเภอเถิน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่ยังไม่ค่อยมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากนัก คนในวัยทำงานส่วนใหญ่จึงออกไปทำงานในเมืองใหญ่ ทำให้ท้องถิ่นนี้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย  และมีผู้ป่วยสูงวัยจำนวนหลายร้อยคนที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ แต่ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลของท้องถิ่นนี้ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การจัดหาอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้แก่สถานพยาบาลที่ใกล้ชุมชนจึงเป็นประเด็นเร่งด่วน

Photo(Thoen-5)

ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่ โรงพยาบาลเถินในการจัดหาอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายตามแผนงานที่เสนอขอมาเป็นมูลค่า 2,585,600 บาท รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ชาวอำเภอเถินเกิดความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทยโดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี) ต่อไป

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่     โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โทรศัพท์: 052-012-500โทรสาร: 052-012-505  Email : ggp@tm.mofa.go.jp

แท็ก คำค้นหา