ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลญี่ปุ่น ช่วยคนชนบทดอยเต่า มอบรถพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.ดอยเต่า

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 17th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างประเทศ

④大型カギ引渡し ②供与車両(四駆型救急車)

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์
เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พิธีส่งมอบรถพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ของ “โครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่สูง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่”ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการ KU・SA・NO・NE (คุซะโนะเนะ) ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561โดยมี นาย คะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบ และ นายแพทย์ ธนิต บรรสพผล รักษาการผู้อำนวยโรงพยาบาลดอยเต่าเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลดอยเต่าตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุด อีกทั้งมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมเขตภูเขาสูงชัน แต่ทางโรงพยาบาลดอยเต่า ยังไม่มีรถพยาบาลที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าว และมักขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เสมอมา ทำให้ไม่สามารถตอบสนองกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สูงได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น การจัดหารถพยาบาลแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงเป็นประเด็นเร่งด่วน

⑦ 院内視察の様子 ⑥ドーイタオウィタヤーコム校生徒による北タイ舞踊

จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถพยาบาลแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ 1 คัน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาลดอยเต่า รวมเป็นมูลค่า 3,018,000 บาท รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะสามารถช่วยพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอดอยเต่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทยโดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการ KU・SA・NO・NE (คุซะโนะเนะ) ต่อไป

①集合写真

แท็ก คำค้นหา