ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สภาการหนังสือพิมพ์ฯเวียนหนังสือถึงสมาชิกให้ระวังการเสนอข่าวระเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 14th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์
The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จดหมายเปิดผนึกถึงองค์กรสมาชิกให้ระมัดระวังการเสนอข่าวเกี่ยวกับการหมิ่นเหม่ไประเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเหยื่อผู้ตกเป็นข่าวดังนี้

1523714840481

11 เมษายน 2561

เรื่อง ขอให้สื่อมวลชนระมัดระวังการนำเสนอข่าวที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เรียน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสื่อมวลชนทุกแขนง

ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวการเสียชีวิตของ “น้องอิน” น.ส.ณัฐนิชา เชิดชูบุพการี อายุ 20 ปี อดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง ที่ประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์เสียหลักตกข้างทางชนกับต้นไม้ บนถนนทางหลวงหมายเลข 9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการพาดหัวข่าวในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้ว่าผู้ตกเป็นข่าวจะเสียชีวิตไปแล้ว
การนำเสนอข่าว และพาดหัวข่าวในลักษณะดังกล่าว ยังเป็นการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 หมวดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ข้อ 13 หนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีอัตลักษณ์แตกต่างในสังคม
คณะกรรมการจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงขอความร่วมมือมายังองค์กรสมาชิก และเพื่อนสื่อมวลชนร่วมวิชาชีพทุกแขนง โปรดใช้ความระมัดระวังในการได้มา และการนำเสนอข่าว โดยคำนึงถึงความรู้สึกของญาติผู้เสียชีวิต รวมถึงหลีกเลี่ยงการเสนอข่าวที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

แท็ก คำค้นหา