ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สรุป 5 เรื่อง จากแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ประเด็นสำคัญระดับชาติและเกี่ยวข้องกับนานาประเทศ “เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว”

1.การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการทำมาหากินของประชาชนในภาคการท่องเที่ยว การเดินทาง ธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจและบันเทิง รวมถึงภาคธุรกิจอื่นอีกมากมายที่เกี่ยวข้อง

2.วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และเดินทางเข้าไทยโดยทางอากาศ โดยมาจากประเทศที่ทางการกำหนดว่า เป็นประเทศความเสี่ยงต่ำ 10 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศ อังกฤษ สิงคโปร์ เยอรมนี จีน และอเมริกา และจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอย่างกว้างขวางในเดือนถัดๆ ไป

3.วันที่ 1 ธันวาคม จะพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในร้านอาหารได้ และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานบันเทิง เปิดให้บริการได้

4.นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานส่วนงานอื่นๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ในความร่วมมือสำหรับการเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว รวมถึงปัจจุบันไทยะได้รับการส่งมอบวัคซีนเข้าประเทศ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการ ซึ่งขณะนี้ได้รับวัคซีนมากกว่า 20 ล้านโดสต่อเดือนไปจนถึงสิ้นปี รวมเป็นวัคซีนมากกว่า 170 ล้านโดส เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ จนทำให้ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลก

5.ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ในโลกที่ดำเนินการรับมือกับโควิด-19 อย่างรวดเร็วและชัดเจนที่สุด โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม วันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในการปกป้องรักษาชีวิตของประชาชน

ที่มา: สรุปแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา