ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สว.พบประชาชน อำเภอภูซาง พะเยา ฟังความคิดเห็นการค้าชายแดน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 19th, 2019, หมวด การเมือง

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมแห่งชาติภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดพะเยา โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ และภาคเอกชน ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การค้าชายแดนจังหวัดพะเยา การบริหารจัดการด่านบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับการยกระดับจากจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพ.ศ.2561
จากนั้น คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมการบริหารจัดการด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการพบปะผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

แท็ก คำค้นหา