ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สาธารณสุขเชียงใหม่ แนะประชาชนดูแลสุขภาพ ด้วย 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง งด”

  เมื่อ: วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 27th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะประชาชนดูแลสุขภาพ ด้วย 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง งด” โดยให้สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลทุกแห่ง เตรียมแจกหน้ากากอนามัยสำหรับกลุ่มเสี่ยงหากสภาวะหมอกควันเกินมาตรฐาน

IMG_4704

นายสุเทพ ฟองศรี หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยได้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ทุกแห่งให้เตรียมแจกหน้ากากอนามัย สำหรับกลุ่มเสี่ยง ยอดจำนวนหน้ากากอนามัยที่สนับสนุนเบื้องต้นแก่ทุกหน่วยบริการ จำนวน 64,550 ชิ้น และยังมีสำรองอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้ง อสม. ทุกหมู่บ้านได้ออกเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะมลพิษหมอกควัน ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์รณรงค์ “51 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน”ทั้งนี้ หากค่าปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน (PM10) ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลบม. ขอแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 2. หญิงตั้งครรภ์ 3. ผู้สูงอายุ และ 4. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ด้วย 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง งด” ได้แก่ 1.) หลีก การสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ , หญิงตั้งครรภ์ , เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคเรื้อนรัง เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ 2.) ปิด ประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้าน (Clean Room) 3.) ใช้ หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น 4.) เลี่ยง การออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้ง 5.) งด การเผาทุกชนิดสำหรับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนั้น จะต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษ และควรสังเกตอาการตนเอง หากผู้ที่ต้องรับประทานยาประจำตัวต้องรับประทานอย่างต่อเนื่อง จัดเตรียมยาที่จำเป็นไว้ให้พร้อม และเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ “51 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 เพื่อลดการเกิดหมอกควัน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048 ต่อ 124

แท็ก คำค้นหา