ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

หวังอี้ชี้แจง ‘จุดยืนของจีน’ ต่อประเด็นเมียนมา

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 4th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างประเทศ

เมื่อวันอาทิตย์ (3 ก.ค.) หวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ซึ่งเดินทางเยือนเมียนมา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเมียนมากับปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา

สุคน ซึ่งดำรงตำแหน่งทูตพิเศษด้านเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN) กล่าวถึงการเยือนเมียนมาของเขาให้หวังรับทราบ ด้านหวังกล่าวชื่นชมบทบาทเชิงบวกของกัมพูชา ซึ่งเป็นประธานอาเซียนประจำปี 2022 ที่มีส่วนร่วมเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยประเด็นเมียนมา และชี้แจงจุดยืนของจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประการที่หนึ่ง ฝ่ายจีนคาดหวังความพยายามร่วมระหว่างจีนและอาเซียนในการผลักดันเมียนมาแสวงหาความปรองดองทางการเมืองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ส่งเสริมทุกภาคส่วนทางการเมืองในเมียนมาให้ความสำคัญกับภาพรวมและผลประโยชน์ของประชาชนในการดำเนินการเชิงปฏิบัติอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์และคำนึงถึงความสงบสุขในไม่ช้านี้

ประการที่สอง จีนหวังจะทำงานร่วมกับอาเซียนเพื่อผลักดันเมียนมาเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอีกครั้ง และสำรวจวิธีการพัฒนาทางการเมืองอันมีอัตลักษณ์เฉพาะของเมียนมาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศ

ประการที่สาม จีนคาดหวังอาเซียนยึดมั่น “วิถีอาเซียน” รักษาหลักการพื้นฐานและขนบธรรมเนียมของการไม่แทรกแซงกิจการภายในและการประสานงานของประเทศอื่นๆ มุ่งมั่นและขจัดสิ่งรบกวน มีส่วนร่วมในการประสานงานที่ต้องอาศัยความอดทน ดำเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อที่บรรลุโดยกลุ่มผู้นำอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ และปกป้องความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยรวมและบทบาทการเป็นผู้นำของอาเซียน

ที่มา : XINHUA

Hashtag: #หวังอี้#จุดยืนของจีนต่อเมียนมา#วิถีอาเซียน#XINHUA#สำนักข่าวภาคเหนือ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

FACEBOOK : สำนักข่าวภาคเหนือ

YOUTUBE : สำนักข่าวภาคเหนือ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา