ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อดีต สว.ลำพูนออกโรง

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 11th, 2015, หมวด การเมือง

อดีต สว.ลำพูนออกโรง

อดีต สว.ลำพูนออกโรง
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากนายตรี ด่านไพบูลย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำพูน นายสมเกียรติ พื้นแสน อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี ภูมิสิงหราช อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง เพื่อขอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดๆ ละ 1 คน ตามรูปแบบเดิมของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 2

แท็ก คำค้นหา