ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อธิบดีกรมการปกครองคนใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ “อธิบดีกรมการปกครอง คนที่ 39”

  เมื่อ: วันเสาร์, ตุลาคม 1st, 2022, หมวด การเมือง, ต่างจังหวัด‏, สังคม

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง เข้ากราบสักการะศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี และอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “อธิบดีกรมการปกครอง คนที่ 39” โดยมี รองอธิบดีกรมการปกครอง คณะผู้บริหารกรมการปกครอง ข้าราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างกรมการปกครอง และภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงความยินดี จากนั้น ได้มอบแนวคิดการทำงานเบื้องต้นให้แก่คณะผู้บริหารกรมการปกครอง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

#อธิบดีกรมการปกครองคนที่39#กรมการปกครอง#กระทรวงมหาดไทย#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา