ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อนุทิน เผยความคืบหน้า พรบ.กัญชา กัญชง ฉบับใหม่ เตรียมนำเสนอเข้าที่ประชุมรัฐสภา

  เมื่อ: วันเสาร์, สิงหาคม 6th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างจังหวัด‏, สังคม

รองนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้า พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ฉบับใหม่ ขณะนี้ขั้นตอนการแปรญัตติมีการรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วน หากเสร็จสิ้น เตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาต่อไป พร้อมแจงช่อดอกกัญชาไม่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ มีประกาศกรมอนามัยควบคุม ยืนยันเจตนารมณ์ใช้เพื่อการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น

เมื่อ (5 สิงหาคม 2565) ที่ จ.ภูเก็ต นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้า พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ฉบับใหม่ ว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแปรญัตติกฎหมายซึ่งคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วน ผู้แทนราษฎร นักวิชาการ องค์กรอิสระและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วน หากเสร็จสิ้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาต่อไป โดยจะต้องผ่านทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร คาดว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้จะมีความครอบคลุมและนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการปรับปรุงประกาศเพิ่มเติมเรื่องช่อดอกกัญชา กรมอนามัยได้ออกประกาศการห้ามใช้ช่อดอกในการประกอบอาหารมาก่อนที่กัญชาจะถูกปลดออกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว ดังนั้น การนำช่อดอกมาประกอบเป็นอาหารและจำหน่าย รวมถึงการสูบ เสพในที่สาธารณะไม่สามารถทำได้ ซึ่งผู้ที่กระทำจะมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี มีความผิดทางกฎหมายโทษทั้งจำและปรับ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันเจตนารมณ์ของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ว่าใช้เพื่อสุขภาพเท่านั้น

Hashtag: #พระราชบัญญัติ#กัญชา#กัญชง#กัญชาทางการแพทย์#สาธารณสุข#กรมอนามัย#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา