ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ ร่วมหาแนวทางกับตัวแทนจากเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น หวังเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยนำร่อง 16 อปท. มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่ง Eco-Town

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหาแนวทางกับตัวแทนจากเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น หวังเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยนำร่อง 16 อปท. มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่ง Eco-Town

S__7946545

S__7946540

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงใหม่แบบครบวงจร เพื่อมุ่งสู่เชียงใหม่ Eco-Town ครั้งที่ 2” ที่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 แห่ง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวนรวมกว่า 60 คน

สำหรับ การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยมีศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นตัวแทนดำเนินการจัดสัมมนาฯ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงใหม่แบบครบวงจร เพื่อมุ่งสู่เชียงใหม่อีโคทาวน์ ครั้งที่ 1” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงวิธีการ และปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลจากการจัดสัมมนาในครั้งนั้น ทำให้ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องจำนวน 16 แห่ง ที่มีความสนใจให้การตอบรับแสดงความพร้อมที่จะศึกษาแนวทางประยุกต์ หรือปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการขยะในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

ทั้งนี้ จึงได้มีการจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงใหม่แบบครบวงจร เพื่อมุ่งสู่เชียงใหม่ Eco-Town ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการต่อยอดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว โดยมีรายชื่อ อปท. นำร่องทั้ง 16 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลตำบลแม่แรม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลบ้านหลวง เทศบาลตำบลยุ่หว่า เทศบาลตำบลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเมืองงาย เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เทศบาลตำบลอินทขิล เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ เทศบาลตำบลแม่แฝก องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ซึ่งจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการขยะที่ดี หรือเป็น Best Practice สำหรับการขยายผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในพื้นที่อื่นๆต่อไป

แท็ก คำค้นหา