ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เทศบาลนครเชียงใหม่รับรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่นท้องถิ่นขนาดใหญ่ รับเงินรางวัลสองล้านสองแสน

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 8th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวเด่นวันนี้

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

ในการนี้ มี นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นางสาวสุทารัตน์ สุดเขต นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง นางศศิมา ศรีบรรเทา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางสาวปนัดดา บรรเลง หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล และ นายปิยกุล ภูศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมด้วย

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ส่งผลงานโครงการนวัตกรรม: คลองสวย น้ำใส “แม่ข่า” สายน้ำแห่งชีวิต สร้างเศรษฐกิจ สร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน เข้ารับการประกวดรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทโดดเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง) ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,200,000 บาท

แท็ก คำค้นหา