ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กอล์ฟการกุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2566

  เมื่อ: วันจันทร์, มีนาคม 6th, 2023, หมวด กีฬา, ข่าวประชาสัมพันธ์

กอล์ฟการกุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ The Royal Chiangmai Golf Resort จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ณ สนามกอล์ฟ The Royal ChiangMai Golf Resort อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับพิธีมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน เริ่มเวลา 18.00 น. ณ Clubhouse ของสนามกอล์ฟฯ โดยจัดให้มีการนำเสนอเรื่องราวของกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ในรูปแบบวีดิทัศน์ จากนั้น รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ เลขาธิการกองทุนหมอเจ้าฟ้า กล่าววัตถุประสงค์ของกองทุนหมอเจ้าฟ้า และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวแสดงความยินดี และขอบคุณสนามกอล์ฟ พร้อมมอบโล่ขอบคุณ คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท the Royal Golf Club & Resort จากนั้น เข้าสู่พิธีมอบรางวัล แก่ผู้ชนะรางวัล ในประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศ : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

: ได้แก่ ทีมศูนย์ศรีพัฒน์

ผู้ร่วมแข่งขันประกอบด้วย

– น.พ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล

– พ.ต.อ.วีรเดช รัตนโชติทีปกร

– คุณธัชพงษ์ เลาหจรัสแสง

– ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์

– คุณธงชัย สู่ควร

2. ประเภทบุคคล

Over All Low Gross

– ชนะเลิศ Over All Low Gross

ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

: ได้แก่ คุณก้องเกียรติ ศรีฤทธิสกุล

Flight A

– ชนะเลิศ Low Gross FLIGHT A :

ถ้วยเกียรติยศ ดร.เจริญ สิริวัฒนภักดี

: ได้แก่ คุณพศิษฐ์ รังษี

– ชนะเลิศ Low Net FLIGHT A :

ถ้วยเกียรติยศ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

: ได้แก่ พ.อ.อ.พงษ์ชาติ ไชยา

FLIGHT B

– ชนะเลิศ Low Gross FLIGHT B :

ถ้วยเกียรติยศ คุณกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาศาลฎีกา

: ได้แก่ ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์

– ชนะเลิศ Low Net FLIGHT B :

ถ้วยเกียรติยศ คุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

: ได้แก่ น.พ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล

FLIGHT C

– ชนะเลิศ Low Gross FLIGHT C :

ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: ได้แก่ คุณประทานศักดิ์ ธนัญชัย

– ชนะเลิศ Low Net FLIGHT C :

ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

: ได้แก่ คุณอภิวัฒน์ แซ่เจียง

FLIGHT D

– ชนะเลิศ Low Gross FLIGHT D :

ถ้วยเกียรติยศ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์

: ได้แก่ คุณโสภณ ค.

– ชนะเลิศ Low Net FLIGHT D :

ถ้วยเกียรติยศ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสารธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8

: ได้แก่ คุณโยธิน ประสงค์ความดี

SENIOR

– ชนะเลิศ Low Gross FLIGHT SENIOR : ถ้วยเกียรติยศ พลตรีสันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

: ได้แก่ คุณวิเชียร คำรินทร์

– ชนะเลิศ Low Net FLIGHT SENIOR : ถ้วยเกียรติยศ พลตำรวจโทปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5

: ได้แก่ Mr.ไค

LADY

– ชนะเลิศ Low Gross FLIGHT LADY : ถ้วยเกียรติยศ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

: ได้แก่ คุณอารีย์ ศรีวิชัย

– ชนะเลิศ Low Net FLIGHT LADY : ถ้วยเกียรติยศ คุณวารินทร์ พูนศิริวงศ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะรอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ จำกัด

: ได้แก่ คุณแพทรียา ทะนันชัย

JUNIOR

– ชนะเลิศ Low Gross FLIGHT JUNIOR : ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: ได้แก่ คุณพีร์ นนทรักส์

– ชนะเลิศ Low Net FLIGHT JUNIOR : ถ้วยเกียรติยศ แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

: ได้แก่ คุณวราพร วิมลวรรณ

ติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ WWW.PhaknuaDaily.Com

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCkEGIKto7GiOEgA0cOMLWCA

.

#กอล์ฟการกุศล#กองทุนหมอเจ้าฟ้า#คณะแพทยศาสตร์#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#TheRoyalChiangmaiGolfResort#PhaknuaDaily#ภาคเหนือรายวัน

แท็ก คำค้นหา