ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กิจกรรม kick off โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 2nd, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, กีฬา, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างจังหวัด‏

กิจกรรม kick off โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นาวสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานกิจกรรม สวนสาธารณะหนองกระทิง โอกาสนี้นายกตวงรัตน์ ได้นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และทีม อสม.อำเภอเกาะคา อำเภอเมือง และเทศบาลนครลำปาง ร่วมออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ลดพฤติกรรม

เสี่ยงที่ไม่เหมาะสม กำหนดจัดกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ทุกวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.- 18.00 น.

ซึ่งมีจุดออกกำลังการ 2 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ณ โดม อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้แก่ แอโรบิค และโยคะ

จุดที่ 2 ณ ลานกิจกรรม สวนสาธารณะหนองกระทิง ได้แก่ ไลน์แดนซ์ และโยคะ

ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรนำการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ WWW.PhaknuaDaily.Com

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCkEGIKto7GiOEgA0cOMLWCA

#ส่งเสริมการออกกำลังกาย#กองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง#วนสาธารณะหนองกระทิง#ไลน์แดนซ์#PhaknuaDaily#ภาคเหนือรายวัน

แท็ก คำค้นหา