ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านกีฬาประจำปี 62

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 13th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, กีฬา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2562 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา