ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

บรรยากาศวิ่งการกุศลวันมหิดลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เมื่อ: วันจันทร์, กันยายน 23rd, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, กีฬา
เมื่อเช้ามืดวันที่ 22 กันยายน 62 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาและประชาชน ร่วมงานเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และเป็นการหารายได้สมทบทุน ราชสมาทร เพื่อนำดอกผลของทุนเป็นค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และผู้ป่วยยากจน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

แท็ก คำค้นหา