ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช. เจ้าภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งแรกของไทย

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 25th, 2016, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, กีฬา

มช. เจ้าภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งแรกของไทย

am11 image007 image009 image019

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2559  (7th World University Boxing Championship 2016)  วันที่ 3-8 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุม มช. นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย หลังรับมอบธงเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน เมื่อปี พ.ศ.2557 โดยคาดว่าจะมีทีมนักชกถึง 20 ประเทศ มากกว่าการแข่งขันกีฬามวยมหาวิทยาลัยโลกที่ประเทศรัสเซียซึ่งมีเพียง 12 ประเทศ

การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลกได้จัดขึ้นครั้งแรก ณ เมืองอัลอันยา ประเทศตุรกี เมื่อปี 2004  ส่งผลให้กีฬามวยสากลสมัครเล่นบรรจุอยู่ในโปรแกรมของ FISU World University Championships  ซึ่งในการแข่งขันมีนักมวยที่ดีที่สุดและยังเป็นนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน  การแข่งขันแบ่งเป็น  4 รุ่น โดยมีประเทศซึ่งถือว่ามีนักกีฬามวยชั้นนำของประเทศเข้าร่วม เช่น สหพันธ์รัฐรัสเซีย คาซัคสถาน และมองโกเลีย และการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นยังเป็นรายการที่ได้รับความสนใจในลำดับแรกของรายการแข่งขันทั้งหมดที่จัดขึ้นโดย The International University Sports Federation ( FISU สหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยนานาชาติ) และได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ
การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก  ได้กำหนดจัดเป็นประจำทุกๆ 2 ปี โดยมีประเทศต่างๆ หมุนเวียนรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ดังนี้ ครั้งที่ 1 ปี 2004 ณ  Antalya, Turkey  ครั้งที่ 2 ปี 2006  ณ  Almaty, Kazakhstan ครั้งที่ 3 ปี 2008 ณ Kazan, Russia  ครั้งที่ 4 ปี 2010 ณ Ulaanbaatar, Mongolia ครั้งที่ 5 ปี 2012 ณ Baku, Azerbaijan และการจัดการแข่งขันครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุด ปี 2014  ณ Yakutsk,Russia
สำหรับการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) (7th World University Boxing Championship 2016) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากสมาพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก (FISU) ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปร่วมพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมรับมอบธงการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นมหาวิทยาลัยโลกครั้งต่อไป เมื่อเดือนกันยายน 2557  (ค.ศ. 2014 ) ณ เมืองยาคูทซ์ สหพันธ์รัฐรัสเซีย
ในการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก (FISU) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานครั้งสำคัญ โดยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 Mr.Leonz Eder, FISU Vice-President และ Mr.Julien Buhajezuk  จาก WUC Department ได้เดินทางมาพบปะปรึกษาหารือการเป็นเจ้าภาพฯ ณ ห้องรับรอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้น Mr. Paulo  Ferreira, Director of  FISU WUC ได้ที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตรวจดูสถานที่จัดการแข่งขัน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต  อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ เพื่อให้การจัดการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้เป็นเจ้าภาพสมบูรณ์ที่สุด ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ยังได้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา (WUC Seminar) ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่นี้ เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม2559 ผู้แทนสมาพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก (FISU) คือ Mr.Eduard  Abdulmanov, FISU Technical Chair for Boxing และ Mr.Julien   Buhajezuk, FISU Executive Assistant World University Championship ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมสถานที่ในการเป็นเจ้าภาพ  ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยยังได้จัดงานการแถลงข่าวการจัดแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานและเผยแพร่การจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนี้ จะมีนักกีฬามวยจากประเทศต่างๆ เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีประเทศตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว จำนวน  17 ประเทศ ประมาณ 200 คน โดยมีจำนวนประเทศที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ประเทศ คาดว่าเมื่อถึงเดือนตุลาคมจะมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 20 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมแข่งขันรวมกว่า 300 คน สำหรับนักกีฬาของประเทศไทยนั้นทางสมาคมมวยสากลสมัครเล่น อยู่ระหว่างการประสานงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการนำทีมนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วย

ในส่วนของความคืบหน้าการจัดการแข่งขันฯ จะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไป

แท็ก คำค้นหา