ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.ราชภัฏ ชม.จัดแข่งกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 11th, 2015, หมวด กีฬา

ม.ราชภัฏ ชม.จัดแข่งกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ เริ่มเปิดสนามตั้งแต่  ๒๕ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในกีฬา ๔ ชนิด
จากการเปิดเผยของ  นายวรนัย  ไชยวงศ์ญาติ  ฝ่ายงานประขาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน มาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้
ยุวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยหันมาเล่นกีฬา  เพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และให้ห่างไกลจากยาเสพติด
สำหรับปี  ๒๕๕๘  จะจัดการแข่งขันเปิดสนามตั้งแต่ วันที่  ๒๕ เมษายน  และปิดสนาม วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยจัดแข่งขันกีฬา ๔ ชนิดประกอบด้วย  ฟุตบอลชาย, ฟุตซอลชาย, วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง และ บาสเกตบอลชาย-หญิง โดยมีรางวัลในการแข่งขันทุกชนิดกีฬาดังนี้   ชนะเลิศจะได้ครองถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลบำรุงทีม  ๕,๐๐๐  บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ ครองถ้วยพร้อมเงินรางวัลบำรุงทีม ๓,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   ครองถ้วยพร้อมเงินรางวัลบำรุงทีม  ๒,๐๐๐ บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ ๓  ครองถ้วยพร้อมเงินรางวัลบำรุงทีม  ๑,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติของนักกีฬายุวชนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีอายุไม่เกิน ๑๗ ปี คือเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑  เป็นต้นมา  ทุกทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องเสียค่าสมัครทีมละ ๕๐๐  บาท และวางเงินประกันทีมอีก ๕๐๐  บาท
ได้เปิดรับสมัครทีมกีฬาทั้ง ๔ ชนิดแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่  ๒๐  เมษายน ๒๕๕๘  และวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๓๐ น. จะมีการแถลงข่าวและประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาทั้ง ๔ ชนิด  ที่ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และเปิดสนามเริ่มแข่งขันใน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงใหม่   ทีมนักฬายุวขน ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ ว่าที่ ร.ต.โกวิท  จอมคำ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕-๓๘๘-๕๔๓๘ ทุกวันเวลาราชการ….

แท็ก คำค้นหา