ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองผู้ว่าฯเชียงใหม่เปิดงานโครงการ Nurse CMU Run 2019: Run For Health

  เมื่อ: วันจันทร์, ตุลาคม 28th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, กีฬา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Nurse CMU Run 2019: Run For Health นำรายได้เป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เช้าวันนี้ (27 ต.ค. 62) ที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ Nurse CMU Run 2019: Run For Health เพื่อร่วมกิจกรรมการรวมพลังพยาบาลชวนวิ่งทั่วประเทศ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2019 และเพื่อสร้างเสริมกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้คนเชียงใหม่และประชาชนออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างความ

สามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับชุมชนภายนอก ร่วมกับการสมทบทุนพัฒนากิจกรรมในวาระก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Mini Marathon และประเภท Fun Run ได้รับความสนใจจากประชาชนทุกเพศทุกวัยจากจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 2,000 คน สำหรับรายได้ทั้งหมดจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
27 ตุลาคม 2562

แท็ก คำค้นหา