ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดฝึกอบรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐาน ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางกีฬา (ในส่วนภูมิภาค)

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 30th, 2017, หมวด กีฬา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐาน ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางกีฬา (ในส่วนภูมิภาค) 


1503895206122

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑา จังหวัดเชียงใหม่ ขั้นพื้นฐาน ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางกีฬา (ในส่วนภูมิภาค) ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐานขึ้นในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑาให้มีความสามารถสูงขึ้น ยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนกรีฑา สู่ระดับที่สูงขึ้นไป

1503895206139

การอบรมเป็นไปตามหลักสูตรทางสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นให้ความสามารถนำไปใช้ในการพัฒนานักกรีฑาในท้องถิ่นและสถานศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน อบรมตั้งแต่วันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมหอพัก 700 ปี และสนามกีฬา 2 เป็นสถานที่อบรม

แท็ก คำค้นหา