ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็นสนามแข่งขันกีฬายูโด ในการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 “แม่ระมิงค์เกมส์”

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤศจิกายน 14th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, กีฬา, ข่าวประชาสัมพันธ์

maxresdefault

อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็นสนามแข่งขันกีฬายูโด ในการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 “แม่ระมิงค์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 โดยกีฬายูโด เป็นกีฬาที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น พัฒนามาจาก “ยูยิสสู” หมายถึง ศิลปะแห่งความสุภาพ เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่า มีหลักการคือมุ่งบริหารร่างกาย และจิตใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้แรงให้น้อยที่สุด และเกิดความสุภาพมากที่สุด โดยจะต้องทำคะแนนตามเงื่อนไขของท่าต่างๆ ณ ลานสกายฮอลล์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่

ซึ่งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จัดแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน แบ่งเป็น ชาย/หญิง และประเภทบุคคล แบ่งเป็นชายรุ่น -45 กก. -50 กก. -55 กก. -60 กก. บุคคลหญิงรุ่น -38 กก. -42 กก. -45 กก.-48 กก. ในเวลา 10.00-12.00 น. ประเภทบุคคลชายรุ่น -66 กก. -73 กก. -81 กก. -90 กก. +90 กก. ประเภทบุคคลหญิงรุ่น -52 กก. -57 กก. -63 กก. -70 กก. +70 กก. ในเวลา 13.00-14.00 น. ชิงชนะเลิศพร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จัดแข่งขันประเภทบุคคลชายรุ่น -66 กก. -73 กก. -81 กก. -90 กก. +90 กก. ประเภทบุคคลหญิงรุ่น -52 กก. -57 กก. -63 กก. -70 กก. +70 กก. ในเวลา 10.00-15.00 น. ชิงชนะเลิศพร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

IMG_7782 - Copy

ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 15 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 6,784 คน 37 ชนิดกีฬา จัดขึ้นเพื่อเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 จังหวัดน่าน

แท็ก คำค้นหา