ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 20th, 2016, หมวด กีฬา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ซึ่งจะมีนักกีฬาจาก 8 ประเทศร่วมแข่งขัน เชื่อมั่นจะสร้างความประทับใจให้กับคณะนักกีฬา และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดี

นางชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 21 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 โดยมีนักกีฬาจาก 8 ประเทศ ประกอบด้วยไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม ลาว กัมพูชา ซึ่งนักกีฬาจะเป็นนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปีมาร่วมแข่งขัน โดยจะใช้สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นสนามหลักในการแข่งขัน และมีการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา เหรียญทอง 123 เหรียญ โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะมีพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการประชุมติดตามความพร้อมในทุกด้าน จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อม ในการต้อนรับคณะนักกีฬานานาชาติ ที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขัน ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติ ทั้งด้านสถานที่จัดการแข่งขัน โรงแรมที่พัก ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทที่สำคัญในเวทีอาเซียน อันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และก่อให้เกิดเงินหมุนเวียน ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

แท็ก คำค้นหา