ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่เปิดแน่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 11th, 2015, หมวด กีฬา

โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่เปิดแน่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการเรียนการสอนกีฬา  ๘ ชนิดแน่นอน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
จากการเปิดเผยของ  นายยุทธพร  วงศ์วิชิต ผู้ประสานงาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้อนุมัติให้เปิด โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น ที่ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง โดยการก่อสร้างอาคารต่างๆซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา  และเมื่อ วันที่ ๒๕ มี่นาคม เดือนที่ผ่านมา  ได้มีการตรวจรับงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน งวดสุดท้ายซึ่งประกอบด้วย  อาคาร การปรับภูมิทัศน์  บริเวณหน้าเสาธง  โดยมี  ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการตรวจรับ จากนั้น ก็จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงหอพักนักเรียนด้านในและป้อมยาม ซึ่งทุกอย่างดำเนินไปตามกำหนดเวลา
นายยุทธพร  แจ้งต่อไปอีกว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดการเรียนการสอนแน่นอน ใน ๘ ชนิดกีฬาคือ  กีฬาเรือพาย,  วูซู,  เทนนิส,  จักรยานถนน และเสือภูเขา,  เบสบอล,  แฮนด์บอล ยิมนาสติค และกรีฑา  ส่วนรายละเอียดการเปิดรับสมัครนักเรียน  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง…

แท็ก คำค้นหา