ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เปิดจุดอำนวยความสะดวก การจราจร

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 11th, 2015, หมวด ข่าวทั่วไป

เปิดจุดอำนวยความสะดวก การจราจร

เปิดจุดอำนวยความสะดวก การจราจร

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตรกำนันตำบลแม่เหียะ ตำรวจ ทหารและตัวแทน หน่วยงาน องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดจุดอำนวยความสะดวก การจราจร แก่นักท่องเที่ยวช่วง เทศกาลสงกรานต์ 58 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นาย ชนะ แพ่งพิบูลย์ ประธานในพิธี ณ ป้อม ชรบ.ม.๓ บ้านป่าจี้ ตำบลแม่เหียะ ในเวลาต่อมา ได้เดินทางมาเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยวเชิงวัดพระธาตุดอยคำ และพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า ที่มาต้อนรับและมอบของที่ระลึก ที่รอง ฯชนะได้เข้ามาดูแล จัดระเบียบการค้าขายเชิงวัดพระธาตุดอยคำ

แท็ก คำค้นหา