ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กสทช.เดินหน้าคุ้มครองสิทธิผู้ใช้มือถือ

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 28th, 2015, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_0764 IMG_0770

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558  ณ คาเฟ่ เดอ มิวเซียม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้เร่งประชาสัมพันธ์คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้ตระหนักในสิทธิของตนเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน ด้วยบริการคงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Mobile Number Portability (MNP) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ย้ายค่ายเบอร์เดิม” ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการเครือข่ายได้โดยใช้หมายเลขเดิม ด้วยการขอโอนย้ายเลขหมายเดิมที่ใช้งานอยู่ ไปยังเครือข่ายอื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนเลขหมายใหม่ และสามารถโอนย้ายได้ทั้งแบบเติมเงิน (Prepaid) และแบบรายเดือน (Postpaid) ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้งานเครือข่ายที่ดีกว่า เหมาะกับการใช้งานของตนและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยผู้ให้บริการทุกเครือข่าย มีหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการในขั้นตอนที่ถูกต้อง ไม่เอาเปรียบและหน่วงเหนี่ยวผู้ใช้บริการที่ต้องการย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม   อนึ่ง ผู้ที่ต้องการย้ายหมายเลขโทรศัพท์ไปยังเครือข่ายใหม่ หากเป็นระบบรายเดือนจะต้องไม่มียอดค้างชำระกับค่ายเดิม ส่วนระบบเติมเงินจะต้องมีการลงทะเบียนซิมกับเครือข่ายเดิมไว้เรียบร้อยแล้ว และชื่อผู้ขอโอนต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ และสามารถใช้ยอดเงินที่เติมไว้จนหมด โอนให้ผู้อื่นในค่ายเดียวกัน หรือขอเงินคืนทั้งหมดก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยผู้ใช้บริการสามารถไปติดต่อขอโอนย้ายได้ที่จุดบริการเครือข่ายใหม่ที่ท่านต้องการโอนย้ายไป และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลที่จดทะเบียนกับเครือข่ายเดิมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กรุณานำใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินจากเครือข่ายเดิมมาแสดงด้วย พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตัวอื่นๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของราชการ ส่วนนิติบุคคลให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมประทับตราทุกหน้าและรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม โดยมีค่าบริการย้ายค่าย 29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากนั้นจึงรับซิมของค่ายใหม่ โดยใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเอกสาร ก็จะสามารถใช้บริการกับค่ายใหม่ได้ทันที     นายก่อกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริการคงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือบริการ “ย้ายค่ายเบอร์เดิม” จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถย้ายไปเครือข่ายไหนก็ได้ตามความต้องการ เพื่อเลือกใช้บริการเครือข่ายที่ดีกว่า โดยยังคงเบอร์เดิมคู่ใจ และไม่เกิดอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และหากผู้ใช้บริการถูกโอนย้ายไปค่ายใหม่โดยไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอโอนย้าย หรือไม่ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ กสทช. Call Center 1200 ฟรี – See more

แท็ก คำค้นหา