ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” วันที่ 12 สิงหาคม 2558

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 5th, 2015, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

IMG_2506IMG_2507

 

 

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้กับผู้ลงทะเบียน 1000 คนแรก หากไม่มารับด้วยตนเองจะถือว่าสละสิทธิ์รับเสื้อพระราชทาน แต่ยังให้สิทธิ์รับเสื้อที่จังหวัดเชียงใหม่จัดทำเพิ่ม

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในโอกาสงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์     วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถึงกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ว่า จังหวัดเชียงใหม่จะจัดพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานให้กับผู้ลงทะเบียนจำนวน  1,000 คนแรก ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 13.00 น. ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสการลงทะเบียนมาเป็นหลักฐานในการขอรับ และผู้ใดไม่มารับด้วยตนเองหรือไม่เดินทางมารับเสื้อในวัน-เวลาที่กำหนดไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน แต่จะยังไม่ตัดสิทธิ์ในการขอรับเสื้อที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเพิ่มเติม โดยผู้ที่จะเข้ารับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานต้องแต่งกายสุภาพ ถ้าเป็นเสื้อยืดขอให้เป็นเสื้อยืดคอปกไม่ควรสวมเสื้อยืดคอกลม กางเกงยีนต์ และรองเท้าแตะ เนื่องจากต้องกระทำพิธีรับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และขอเชิญมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกกล้วยไม้ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนลำดับที่ 1,001 เป็นต้นไป ให้มาลงทะเบียนรับเสื้อที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำเพิ่มเติมในเวลาประมาณ 12.00 – 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยขอให้มาลงทะเบียนรับเสื้อตามหมวดอักษร พร้อมกับรับสติกเกอร์บาร์โค๊ดเพื่อติดรถจักรยานสำหรับการจดบันทึกสถิติ GUINNESS WORLD RECORDS และจะปิดการรับเสื้อเวลา 14.00 น. หากไม่มาในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์เพื่อจะให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนสำรองไว้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อไปว่า ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับผู้ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยขอให้มาลงชื่อสำรองไว้เพื่อรับสิทธิ์การได้รับเสื้อ และการปั่นจักรยานครั้งนี้จะมีการบันทึกไว้เป็นสถิติ GUINNESS WORLD RECORDS หากประเทศไทยมีการปั่นจักรยานในวันนั้น (16 ส.ค. 58) ได้มากกว่า 72,919 คัน และถูกต้องตามเงื่อนไขของ GUINNESS WORLD RECORDS จะเป็นสถิติใหม่ทันที

 

แท็ก คำค้นหา