ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 6th, 2016, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคโลหิต 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ครั้งที่ 4” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรภายในโรงพยาบาลฯ เป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา