ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 21st, 2022, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 269 คน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#มุทิตาจิตเกษียณอายุ

แท็ก คำค้นหา