ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช.แถลงข่าวถวายปริญญากิตติมศักดิ์สมเด็จพระเทพฯ

  เมื่อ: วันจันทร์, ธันวาคม 14th, 2015, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

12380790_903254543093616_1333556123_o

เวลา 10.00 น.วันที่ 14 ธันวาคม 58 ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แถลงข่าวสื่อมวลชนกิจกรรมมหาวิทยาลัยในรอบปี 2558 และได้แถลงเรื่องสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถในด้านพยาบาลศาสตร์ที่ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และทรงสนับสนุนกิจการด้านพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

สำหรับการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์าพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 เป็นครั้งที่ 50 ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559

แท็ก คำค้นหา