ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

“มหกรรมอาหารรักษ์ป่า คนในเมืองช่วยดูแลป่าได้

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 26th, 2016, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

รักษ์ป่า

มูลนิธิรักษ์ไทย  ร่วมกับองค์กรเครือข่าย  จัดงาน มหกรรม อาหารรักษ์ป่าขึ้น ในระหว่างวันที่  7-8  พฤษภาคม   2559    ที่ลานก้ามปู  โครงการจริงใจ มาร์เกต  อำเภอเมือง เชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อผู้บริโภคในเมืองเชียงใหม่ ในเรื่องการร่วมกันดูแลป่า

นางศรินทิพย์ พรหมฤทธิ ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า   “ในช่วงระยะ 5-7 ปีหลังนี้  ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติค่อยๆ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  ไม่เว้นแม้แต่ แม่น้ำปิง  สาเหตุหนึ่งมาจาก ความสมบูรณ์ของพื้นที่ต้นน้ำกำลังลดน้อยถอยลง เพราะพื้นที่สูงกลายเป็นแหล่งผลิตพืชผักเศรษฐกิจสำคัญหลากหลายชนิด ได้แก่ กะหล่ำ หอมแดง มะเขือเทศ พริก และข้าวโพด

การผลิตพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ใช้ระบบกู้ยืมปัจจัยการผลิตทั้งหมด ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับความเสี่ยง ไม่ว่าจะปัญหาโรคแมลง สภาพอากาศ หรือราคาตลาดที่ผันผวน  ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกร ตกอยู่ในภาวะหนี้สินเพิ่มพูนและนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่ปลูกเพื่อหาเงินใช้หนี้”

นางศรินทิพย์กล่าวต่อไปว่า  ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิรักษ์ไทย  ได้เข้าไปทำงานในพื้นที่ต้นน้ำ และส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรบนพื้นที่สูง ให้เป็นเกษตรที่พึ่งพาเงินทุนและปัจจัยภายนอกต่ำ พร้อมกับพัฒนาระบบ เกษตรที่ใช้น้ำน้อยรับมือกับภัยแล้งที่ทวีความรุ่นแรงขึ้น  ผลผลิตที่ได้ อาทิ  ข้าวไร่ พริกกะเหรี่ยง พืชผัก หมูดอย เป็นต้น  แต่ปัญหาคือ ผลผลิตจากระบบเกษตรที่อิงกับฐานทรัพยากรนั้นไม่มีระบบตลาดรองรับ

“เราคิดว่าต้องสร้างตลาดและเชื่อมโยงชุมชนกับตลาด เพื่อให้การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่สูงสามารถเกิดขึ้นได้จริง  ซึ่งไม่เพียงจะส่งผลดีต่อความสมบูรณ์และยั่งยืนของทรัพยากรบนพื้นที่ต้นน้ำเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อธรรมชาติและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปลายน้ำด้วย ไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์และปลอดภัยของน้ำ อากาศที่ ปราศจากหมอกควันจากการเผากำจัดวัชพืช และพืชอาหารที่ปลอดภัย”

มูลนิธิรักษ์ไทย จึงร่วมกับองค์กรเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายต้านโลกร้อน สมาคมศูนย์ร่วมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาในประเทศไทย-IMPECT  หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสจักรในประเทศไท-CCT  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา  และ เชฟน้อย กินเปลี่ยนโลก   จัด มหกรรมอาหารรักษ์ป่าขึ้น   ที่ลานก้ามปู  โครงการจริงใจ มาร์เก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559   โดยในวันที่ พค.  งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา  บ่ายโมง ไปจนถึงสองทุ่ม  ส่วนวันที่ 8 พค.  งานจะเริ่มตั้งแต่  โมงเช้า  ไปจนถึง บ่ายสามโมง

“วัตถุประสงค์คือเราต้องการสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อผู้บริโภคในเมืองเชียงใหม่ ในเรื่องการร่วมกันดูแลป่า  และสนับสนุนให้เกิด ช่องทางตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างรายได้ทดแทนรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่ก่อให้เกิดปัญหา การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาหมอกควันและการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่สูง” 

กิจกรรมในงานประกอบด้วย  การจัดให้ชิมเมนฺอาหารที่ทำจาก ข้าวดอย อาหารบุฟเฟต์ ราคาประหยัด จากพืชผักและเนื้อสัตว์ท้องถิ่นที่ผลิตจากพื้นที่สูง โดยฝีมือแม่ครัวจากชุมชนในเมือง   แม่ครัวโฮ.เฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา   และทีมงานเชพน้อยกินเปลี่ยนโลก     มีการสาธิตการทำอาหาร เมนูหลากหลายจากข้าวดอย ข้าวพันธุ์ท้องถิ่น ที่มีจุดเด่นเฉพาะตัว ทั้งความนุ่ม หอม และหลากหลายสีสัน   สาธิตการทำน้ำพริกสูตรต่างๆ จาก พริกกะเหรี่ยง และน้ำพริกหลากหลายชนิดจากกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง   การแสดงดนตรีโฟล์คซอง  และดนตรีพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ม้ง กะเหรี่ยง อาข่า ฯลฯ งานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ภาพเขียน และเรื่องเล่าจากผู้หญิงต้นน้ำ   ร้านขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากผู้หญิงต้นน้ำ ทั้งอาหารท้องถิ่น พืชผัก สมุนไพร ของหากินยาก   ผ้าภูมิปัญญาหลากหลายชนเผ่า งานจักสาน จากดอยสูง  จำหน่ายและให้ชิมกาแฟจากดอยสูง ซึ่งเป็นกาแฟสดคั่วบดใหม่ จากผู้ปลูกถึงมือคน จากดอยม่อนล้าน ดอยอินทนนท์ ดอยม่อนจอง ดอยภูแว-ภูพยัคฆ์ ฯลฯและ ร่วมฟังเวทีเสวนาการสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำ

“เราคาดหวังว่า นอกจากการมาจับจ่ายสินค้าเพื่อให้เกษตรกรเกิดรายได้แล้ว  ผู้บริโภคในเมืองเชียงใหม่จะตระหนักว่า  ตนเองสามารถช่วยดูแลป่าได้อย่างไร  ซึ่งนั่นจะทำให้ เกิดเครือข่ายผู้บริโภคที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง และช่วย สร้างรายได้ทดแทนรายได้จากการปลูกข้าวโพด ที่เป็นต้นตอของปัญหาหมอกควันและ การชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่สูงด้วย”   นางศรินทิพย์ กล่าวย้ำ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณทัศน์ชัย อัครวงศ์วิริยะ                          โทร 081-952-2915

คุณศรินทิพย์ พรหมฤทธิ                           โทร 081-883-5605

แท็ก คำค้นหา