ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองเลขาธิการเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนเชียงใหม่ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 5th, 2015, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

unnamed

 

รองเลขาธิการเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และอธิบดีสำนักงานต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนเชียงใหม่ในฐานะเมืองพี่เมืองน้องของนครเซี่ยงไฮ้และในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าธรรมชาติอันสวยงามและการอนุรักษ์ผังเมืองเก่าของเชียงใหม่เป็นจุดแข็งของจังหวัดเชียงใหม่ที่ชาวจีนชอบและอยากมาท่องเที่ยว คาดว่าว่าปีนี้จะมีนักดท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มเป็น 6 แสนคนจากเดิม 4 แสนคนในปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 58 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายหวง ทรง รองเลขาธิการเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และอธิบดีสำนักงานต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และนางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในโอกาสเดินทางเยือนเชียงใหม่ ในฐานะเมืองพี่เมืองน้องของนครเซี่ยงไฮ้ และในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีน โดยมีพาณิชย์จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านดำเนินกิจกรรมเพื่อการกระชับความสัมพันธ์ทุกด้านระหว่างนครเซี่ยงไฮ้และนครเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเยือนเชียงใหม่กว่า 4 แสนคนและน่าจะเพิ่มถึง 6 แสนคนในปีนี้ โดยนักท่องเที่ยวจากจีนมีความประทับใจในธรรมชาติอันสวยงามและการอนุรักษ์ผังเมืองเก่าของเชียงใหม่มากที่สุด ซึ่งเป็นจุดแข็งของเชียงใหม่ที่ชาวจีนชอบและอยากมาท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเมืองเก่าลักษณะนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ยังได้เชิญชวนให้นักธุรกิจและชาวนครเซี่ยงไฮ้มาเที่ยวชมงาน Lanna Expo ๒๐๑๕ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะร่วมกันจัดขึ้นในกลางเดือนกันยายนนี้ด้วย .

แท็ก คำค้นหา