ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐขยายเวลาขึ้นภาษีความหวาน ระยะที่ 3 ออกไปอีก 6 เดือน บรรเทาภาระประชาชน

  เมื่อ: วันเสาร์, กันยายน 24th, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ธุรกิจ

ที่ประชุม ครม. (20 ก.ย. 65) เห็นชอบการขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาล ระยะที่ 3 ออกไปอีก 6 เดือน (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66) เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน และให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีเวลาปรับตัวเพื่อรองรับการปรับขึ้นอัตราภาษีฯ หลังมีการกำหนดโครงสร้างภาษีแบบขั้นบันไดตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

การจัดเก็บภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลในสินค้าเครื่องดื่มนั้น มุ่งหวังให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปรับสูตรลดปริมาณน้ำตาลเพื่อสุขภาพของประชาชนตามแนวทางป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลก (WHO) และยังเป็นกลไกสำคัญในการวางรากฐานสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพ

#ภาษีความหวาน#องค์การอนามัยโลก#WHO#ค่าครองชีพ#กรมสรรพสามิต#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา