ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สร้างขวัญกำลังใจ

  เมื่อ: วันอาทิตย์, เมษายน 17th, 2016, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ต่างจังหวัด‏

สร้างขวัญกำลังใจ

อาคม สุขพันธ์ รอง ผวจ.เชียงราย  นำคณะออกตรวจเยี่ยม  ติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบ สิ่งของน้ำดื่มแก่ข้าราชการ อาสาสมัครชาวบ้าน ผู้เสียสละเวลา ร่วมปฎิบัติงานตามจุดตรวจสกัดบริการ และด่านชุมชน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ อ.แม่ลาว  อ.พาน อ.แม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า แห่งละ 2 จุด  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

แท็ก คำค้นหา