ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชิญร่วมบวชเนกขัมมจาริณีถวายเป็นพระราชกุศลฯ

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 25th, 2015, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

 

act-pic150623163549

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2558 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 (12 สิงหามหาราชินี) ชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้มีความจงรักภักดีได้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่างได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเฉลิมฉลองถวายเป็นราชสดุดี และ ถวายเป็นพระราชกุศล ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เจริญพระชันษา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา จึงได้จัด โครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2558 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อลดละ ซึ่งกิเลสและเป็นหนทางให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้ธรรมะ ได้ฝึกอบรมจิตภาวนาด้วยวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งจะ ทำให้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความสุขในชีวิต มีสติ มีสมาธิเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินชีวิต การทำงาน เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและสังคมอย่างแท้จริง

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการบวชเนกขัมมจาริณีครั้งนี้ และเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานบวชฯ (ชุดบวชและค่าอาหาร คนละ 1,000 บาท หรือบริจาคตามจิตศรัทธา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-3625, 0-5394-3631

 

แท็ก คำค้นหา